DE KRING       Praktijk voor Psychotherapie

Modellen o.a. Gebruikt bij Integratieve Kindertherapie

De therapie wordt integratief genoemd omdat met kinderen gewerkt wordt vanuit de volgende modellen:

Medische model
– Gericht op lichamelijke oorzaken en symptomen.

Stressmodel
– Gericht op de draagkracht/draaglast verhouding.

Cognitieve en leertheoretische modellen
– Gericht op het aanleren / afleren van gedrag (bijv. gedragstherapie).

Psychodynamische model
– Gericht op het onverwerkte verleden.

Communicatiemodel
– Gericht op het hele gezinssysteem.

Transpersoonlijke model
– Gericht op het helpen zoeken naar zingeving en vorming van de identiteit.

Voor de aanpak van het probleemgedrag wordt uit deze 6 modellen een passende therapie samengesteld.