DE KRING       Praktijk voor Psychotherapie

Zakelijke Aspecten

Een sessie duurt in principe één uur. Zo ook telefonische consulten en het verzorgen van rapportages voor derden. Er wordt, in overleg met de therapeut, een tarief naar inkomen gehanteerd.