DE KRING       Praktijk voor Psychotherapie

Extra Hulp

Opvoedingsondersteuning:
Naast therapie voor kinderen is het voor ouders mogelijk een ‘los consult’ aan te vragen waarin de problematiek van uw kind en uw rol als opvoeder centraal staan.

Schoolondersteuning:
Het kan handig zijn contact op te nemen met de school van uw kind. Leerkrachten constateren vaak dezelfde problemen als u. Samenwerking met de juf of meester kan hen helpen adequaat om te gaan met de klacht van uw kind. Uw kind wordt op deze manier zo breed mogelijk geholpen.

Op scholen kan informatie worden gegeven over integratieve kindertherapie. Ook kunnen themabijeenkomsten worden verzorgd.
Er worden trainingen ontwikkeld waarbij groepen kinderen binnen school door kindertherapeuten worden begeleid in het omgaan met problemen zoals faalangst en pestgedrag.