DE KRING       Praktijk voor Psychotherapie

Modellen uitgebreider omschreven

1. Medische model: Gericht op lichamelijke oorzaken en symptomen
Een kind kan vaak last van buikpijn hebben. Het kan troost geven op die plek en leren te ontspannen. Soms verzorgt de therapeut een therapeutisch bandje waarin suggesties op een gewenst positief gevoel gegeven worden.

2. Stressmodel: Gericht op draagkracht/draaglast verhouding
Het kan zijn dat bij een kind veel meer problemen spelen: de ouders kunnen bijvoorbeeld in een huwelijkscrisis zitten. Het kan zijn dat het leren op school problemen geeft. Het kind heeft dan een grote last te dragen. Er kan in de therapie gewerkt worden aan draagkrachtvergroting en/of draaglastverkleining.

3. Cognitieve en leertheoretische modellen: Gericht op het aanleren/afleren van gedrag (bijvoorbeeld gedragstherapie)
Het kan zijn dat een kind geen vriendjes kan maken omdat het gewoon niet weet hoe het moet. Het kind kan vaardigheden aanleren om vriendjes te maken en te behouden.

4. Psychodynamische model: Gericht op het onverwerkte verleden
Misschien is het kind in het verleden slachtoffer geweest van pestgedrag en heeft het hierom grote angst en onverwerkt verdriet. Het trauma veroorzaakt vermijdingsgedrag naar andere kinderen. Het trauma kan in therapie verwerkt worden.

5. Communicatiemodel: Gericht op het gehele gezinssysteem
De ouders kunnen veel last hebben van het moeilijke gedrag van hun kind.
Het kan zijn dat een kind met zijn of haar gedrag zijn omgeving iets probeert
te vertellen, bijvoorbeeld: ik heb aandacht nodig. Ouders kunnen die boodschap leren verstaan. Ze kunnen leren adequaat met de hulpvraag van het kind om te gaan. De communicatie in het gezin kan verbeterd worden.

6. Transpersoonlijke model: Gericht op het helpen zoeken naar zingeving en vorming van identiteit
Wanneer het kind bijvoorbeeld in een moeilijke thuissituatie zit, kan het zich tijdens de therapie op een speelse, kindvriendelijke wijze bezinnen op hoe het hiermee verder wil en kan leven, wie hij of zij eigenlijk ├Ęcht is, welke mogelijkheden hij of zij heeft om zichzelf te kunnen blijven in de gegeven omstandigheden, wat zijn of haar sterke kanten zijn om daartoe in te zetten.