DE KRING       Praktijk voor Psychotherapie

Welke Klachten Kunnen Worden Behandeld?

Vaak maken ouders, opvoeders zich zorgen over hun kind. Ze melden hun kind aan als het last heeft van:

Psychosomatische klachten
Buikpijn, hoofdpijn en allerlei lichamelijke klachten. Natuurlijk is het belangrijk dat een medische oorzaak uitgesloten wordt.

Aangeleerde probleemgewoonten
Nagelbijten, tandenknarsen, overdadig snoepen etc.

Verwerken van emotionele conflicten
Traumaverwerking, angsten, rouwverwerking, agressieproblematiek, loyatiteitsconflicten bij bijvoorbeeld echtscheiding etc.

Gedragsproblematiek
Woedeaanvallen, destructief gedrag, antisociaal gedrag als stelen of liegen, contactproblematiek, gebrek aan concentratie, pesten of gepest worden etc.

Ontwikkelingsfaseproblematiek
Eetproblemen, slaapproblemen, motorische problemen, zindelijkheidsproblemen, taal- en spraakproblemen, leerproblemen, hechtingsproblematiek etc.

Bijzondere eigenschappen
Hoogbegaafdheid, nieuwe tijdskinderen etc.

In aanleg aanwezige problematiek
ADHD, contactstoornissen, agressieregulatie etc.

Deze “stoornissen” kunnen niet worden opgeheven. Wel kunnen kind en omgeving leren er zo goed mogelijk mee om te gaan.