DE KRING       Praktijk voor Psychotherapie

Het Therapieverloop

De hele therapie bestaat uit minimaal 7 en maximaal 25 sessies. In enkele gevallen kan de therapie langer duren. In de therapie zijn 4 fasen te onderscheiden:

1. De startfase
Hierin maakt u, ouder(s), kennis met de therapeut en wordt er gesproken over úw ervaringen met de klacht van uw kind. Om de vijf sessies is er een oudergesprek, om de vorderingen en het verloop van de therapie door te nemen. U, als ouder(s) krijgt een actieve rol toebedeeld in het veranderingsproces van uw kind. Het succes van de behandeling hangt mede daar van af!

2. De fase van onderzoek en diagnose
De therapeut probeert goed inzicht te krijgen in de klacht en in het denken, voelen en doen van uw kind. Onderzocht wordt wat de oorzaak is van het probleemgedrag.

3. De fase van de behandeling
Kinderen geven op hun eigen wijze aan op welke manier ze het beste geholpen kunnen worden. De therapeut heeft allerlei speelmateriaal, omdat in het spelen van het kind zijn/haar voelen, denken en doen zo goed zichtbaar zijn. De therapeut praat met het kind. Daarbij wordt de eigen taal zorgvuldig afgestemd op de taal van het kind, om optimaal contact te krijgen. De therapeut gebruikt verhalen, sprookjes, metaforen, omdat die voor kinderen veelzeggend zijn. Via die weg kan ook invloed uitgeoefend worden op de binnenwereld van het kind. De therapeut past specifieke interventietechnieken toe om uw kind te helpen in zijn/haar veranderingsprocessen.

4. De fase van de afronding
Wanneer de gewenste toestand bereikt is, wordt de therapie afgerond. Voor nazorg is het altijd mogelijk opnieuw contact op te nemen met de therapeut. Doordat deze manieren van behandelen effectief werken, en doordat kinderen en ouders vaak snel positieve veranderingen merken, komen kinderen graag naar de therapie.