DE KRING       Praktijk voor Psychotherapie

Probleemgedrag

Probleemgedrag kan veroorzaakt worden door aanleg en/of rijping van het centrale zenuwstelsel (stoornis).

Probleemgedrag kan veroorzaakt worden door omgevingsfactoren (belemmering)

Bij lichamelijke klachten is het van groot belang dat eerst de arts vaststelt of uw kind medische hulp nodig heeft.

Bij specifieke leerproblemen ligt de behandeling op het terrein van de school. Leerproblemen en gedragsproblemen kunnen
met elkaar te maken hebben.

Overleg tussen de arts en/of leerkracht en de therapeut kan noodzakelijk zijn. Hiervoor wordt altijd uw toestemming gevraagd.

De therapeut is gebonden aan het beroepsgeheim. Met de uitwisseling van de gegevens wordt dus zeer zeer zorgvuldig omgegaan.